Kamiran - weg naar een nieuwe toekomst

Kamiran is een jonge Syrische vluchteling die in Nederland woont. In dit fotoboek vertelt hij zijn indrukwekkende vluchtverhaal. Met foto’s breng ik in beeld wat er daarna gebeurde, verdeeld in drie fasen: het landen, het integreren en de gezinshereniging. Het boek geeft geen compleet beeld van het integratieproces maar wel een indruk van Kamirans weg naar zijn nieuwe toekomst. Het is mijn bedoeling om met dit fotoboek iets te scheppen waar andere jonge vluchtelingen zich in kunnen herkennen. Maar ik hoop ook dat Nederlanders hierdoor beter kunnen begrijpen wat een jonge vluchteling allemaal meemaakt. Want geloof me: dat is nogal wat.
English
Kamiran is a young Syrian refugee living in the Netherlands. In this photo book he tells his impressive flee story. With photos I portray what happened next, divided into three phases: landing, integration and family reunification. The book does not give a complete picture of the integration process, but it does give an impression of Kamiran's path to his new future. It is my intention to create something with this photo book that other young refugees can identify with. But I also hope that this will allow the non refugees to better understand what a young refugee goes through. Because believe me: that's quite something.
landen
Kamiran, een Koerdische jongen uit een klein Syrisch dorp die helemaal alleen naar Nederland kwam, schud ik voor het eerst de hand op 2 augustus 2019. Over twee weken zal hij achttien worden. Hij is op dat moment een klein jaar hier. Hij woont, met hulp van zijn begeleider Yaman, samen met drie andere jonge vluchtelingen in een huis van YOIN, een organisatie die alleenstaande vluchtelingen vanaf zestien jaar begeleidt bij opvang, wonen en opgroeien, met veel aandacht voor deelname aan de samenleving.
integeren doe je samen
Ik praat veel met Kamiran over zijn school- en beroepskeuze, een onderwerp dat voor hem moeilijke dilemma’s met zich meebrengt. Wat moet hij met zijn leven? Wat is een goede baan voor hem? Hij zou graag voor een creatief beroep willen kiezen, maar is bang dat hij daar geen geld mee kan verdienen. In hoeverre dit zijn eigen gedachten zijn en in welke mate die worden beïnvloed door vrienden of familieleden, wordt me niet duidelijk. Misschien weet hij dat zelf ook niet precies.
gezinshereniging
Kamiran ervaart het gemis van zijn ouders als steeds zwaarder. Door het ontbreken van de nodige papieren moet hij via een DNA-test aantonen dat zijn benoemde ouders daadwerkelijk zijn ouders zijn. Als dit eenmaal is bevestigd, komt er snel een Nederlandse verblijfsvergunning voor zijn ouders en zusje. Het gezin zal daarmee herenigd worden - Kamirans oudere broer en zus in Istanbul buiten beschouwing gelaten. Die zijn de oorlog in Syrië eerder al ontvlucht en hebben daar een bestaan opgebouwd.

You may also like

Back to Top