artikel in de fd persoonlijk rondom fotoboek Kamiran
De Syrische Kamiran Rashid vluchtte op 16-jarige leeftijd naar Nederland. In zijn eentje. Fotograaf Bernard de Graaf legde Kamirans eerste stappen in zijn nieuwe bestaan vast. Lees dit indrukwekkende artikel in de FD persoonlijk.

article in the fd persoonlijk around photo book kamiran
Syrian Kamiran Rashid fled to the Netherlands at the age of 16. On his own. Photographer Bernard de Graaf captured Kamiran's first steps in his new life. Read this impressive article in the FD personally.

You may also like

Back to Top